Veelgestelde vragen over PMU

Is PMU veilig?
PMU brengt geen schade aan de gezondheid toe, toch zal PMU in sommige gevallen afgeraden worden. Daarom wordt er tijdens de eerste behandeling altijd een informed consent ingevuld, om er zeker van te zijn dat er op een veilige en verantwoorde manier met PMU wordt omgegaan. Bij “Le beau cygne” wordt uitsluitend gewerkt volgens zeer strenge hygiënecodes en voor elke klant wordt een nieuwe, steriele naald gebruikt die vervolgens wordt vernietigd.

Is een behandeling pijnlijk?
In meerderheid ervaren klanten de behandeling als niet pijnlijk.

Waarmee moet ik rekening houden vóór de behandeling?

  • Drink geen alcohol tot 24 uur voor de behandeling. Alcohol kan de kans op 
 bloeden en zwellen tijdens de behandeling vergroten, waardoor het 
 pigment moeilijker blijft zitten;
  • Neem tot 24 uur van tevoren geen Aspirine, Ibuprofen, Diclofenac of 
 Naproxen;
  • Overleg met uw arts wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt;
  • Daarnaast adviseren wij u om geen behandeling tijdens de 
 menstruatieweek in te plannen, mogelijk pakken de pigmenten minder goed 
 en kan de behandeling gevoeliger zijn in deze periode;
  • Bij een eyeliner-behandeling mag u geen contactlenzen dragen. U dient er 
 rekening mee te houden dat de contactlenzen mogelijk meerdere dagen 
 niet gedragen kunnen worden door een mogelijke zwelling en voor een 
 betere wondgenezing.

Wanneer is een PMU-behandeling niet mogelijk?

  • Als u jonger bent dan 16 jaar;
  • Met betrekking tot de eyeliner: als u lijdt aan een oogaandoening, zoals 
 diabetes retinopathie, glaucoom en staar;
  • Als u een bloedstollingsziekte hebt;
  • Als u koorts heeft op de behandeldag;
  • Als u last heeft van keloïdvorming (abnormale toename van littekenweefsel 
 in de huid).